Miễn trừ trách nhiệm

Các điều khoản sau đây áp dụng cho tất cả Người sử dụng dịch vụ đã chọn hoặc có ý định lựa chọn dịch vụ tại Cổng Visa cho dù là trực tiếp hoặc qua thư nếu có

Công Ty TNHH Cổng Visa (sau đây gọi tắt là “Cổng Visa“) là nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ, Đại sứ quán Mỹ và Sở di trú Hoa Kỳ, chúng tôi không trực thuộc hoặc có bất cứ sự ủy quyền hoặc liên kết nào với các bộ phận thị thực của Chính phủ Hoa Kỳ. Các đương đơn đồng ý và hiểu rằng các khoản phí trả cho Cổng Visa cho các dịch vụ được cung cấp bởi người sử dụng dịch vụ không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào

Ứng viên thừa nhận rằng văn phòng thị thực của chính phủ Hoa Kỳ có trách nhiệm bảo lưu quyền yêu cầu thêm tài liệu hoặc phỏng vấn để đưa ra quyết định về đơn xin thị thực

Cổng Visa không đảm bảo hoặc đảm bảo:

Chúng tôi hoàn toàn không đảm bảo kết quả của bất kỳ đơn xin cấp thị thực nào của đương đơn

Lưu ý, những điều quy định rõ ràng trong tài liệu này, Cổng Visa không chịu trách nhiệm và không bao gồm trách nhiệm pháp lý đối với mọi tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ việc xử lý hoặc từ chối đơn xin thị thực của đương đơn với mọi quyền quyết định thuộc về viên chức Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán Hoa Kỳ
Trong khi xử lý hồ sơ đương đơn, bao gồm hộ chiếu của đương đơn, Cổng Visa, sẽ không chịu trách nhiệm (ngoại trừ mức độ được nêu dưới đây) cho dù là hợp đồng, bị tra tấn hay bất kỳ cách nào khác, thiệt hại dưới mọi hình thức phát sinh từ:

Trường hợp hộ chiếu bị mất hoặc bị hư hỏng khi chuyển tiếp qua chuyển phát nhanh hoặc trong khi sở hữu Cổng Visa và/hoặc nhà thầu phụ được ủy quyền, trách nhiệm của Cổng Visa và/hoặc nhà thầu phụ được giới hạn hoàn trả phí chính thức do cơ quan có thẩm quyền quy định để thay thế hộ chiếu và visa bị mất hoặc bị hư hỏng thông qua thủ tục nộp đơn thông thường. Cổng Visa và/hoặc nhà thầu phụ được ủy quyền sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại do người nộp đơn gây ra do mất hoặc làm hỏng hộ chiếu hoặc tài liệu hỗ trợ của họ

Tất cả các khoản phí cho các dịch vụ được cung cấp bởi Cổng Visa và được liệt kê trên trang web congvisa.com và biểu phí dịch vụ của trang web này là không hoàn lại

Cổng Visa đã đặt các liên kết trên trang web này, đưa một trang web đến một trang web khác mà người nộp đơn có thể muốn ghé thăm. Cổng Visa không xem xét các trang web đó và không kiểm soát nội dung của chúng. Do đó, Cổng Visa không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào nếu người đăng ký truy cập vào các trang web và dịch vụ tận dụng đó. Sau khi liên kết người đăng ký/một trang web khác, họ cũng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của trang web đó. Mặc dù điều quan trọng cần lưu ý là không có nhân viên/nhà thầu phụ của Cổng Visa có bất kỳ quyền hoặc thẩm quyền nào để thay đổi, sửa đổi và khuếch đại các nội dung được đề cập ở đây.

Các điều kiện này sẽ được điều chỉnh trong mọi khía cạnh của pháp luật địa phương và mọi tranh chấp phát sinh từ các điều kiện này sẽ được gửi đến thẩm quyền độc quyền của các tòa án địa phương