Bảo lãnh người yêu đồng tính nhập cảnh Mỹ: 3 cách đơn giản

Việc bảo lãnh người yêu đồng tính đi Mỹ đôi khi gặp phải nhiều khó khăn và thách thức. Quy trình nhập cảnh và xin visa có thể gặp các trở ngại pháp lý và chính sách hạn chế. Điều này đặt ra câu hỏi về cách thức thực hiện quyền tự do di cư và hưởng lợi ích của một mối quan hệ đồng tính trong ngữ cảnh di trú Mỹ.

Bạn có người yêu đồng tính và muốn đưa họ đến Mỹ để sống và làm việc cùng nhau. Tuy nhiên, quy trình bảo lãnh và xin visa có thể khiến bạn bối rối và cảm thấy bất định với những quy định phức tạp và yêu cầu khắt khe từ phía chính quyền Mỹ. Bạn cần tìm hiểu và nắm rõ các phương pháp để thực hiện quyền này một cách hiệu quả và thành công.

Có ba cách chính để bảo lãnh người yêu đồng tính đi Mỹ. Thứ nhất, bạn có thể sử dụng chương trình K-1 Visa, cho phép bảo lãnh người yêu để họ đến Mỹ và kết hôn trong vòng 90 ngày. Thứ hai, bạn có thể sử dụng chương trình K-3 Visa, cho phép bảo lãnh người yêu để họ nhập cảnh Mỹ như một người đã kết hôn với công dân Mỹ. Cuối cùng, bạn có thể xin visa du lịch hoặc học tập cho người yêu, và sau đó xin thay đổi trạng thái hợp pháp khi họ đến Mỹ.

Thông qua các cách tiếp cận này, bạn có thể tìm thấy lời giải cho việc bảo lãnh người yêu đồng tính đi Mỹ và xây dựng một tương lai hạnh phúc và ổn định cùng nhau. Tuy nhiên, quan trọng nhất là cần tuân thủ đầy đủ quy định và luật pháp của Mỹ và tham khảo các nguồn thông tin chính thức để có được thông tin chính xác và cập nhật.

Bảo lãnh người yêu đồng tính nhập cảnh Mỹ: 3 cách đơn giản

Cách bảo lãnh người yêu đồng tính đi Mỹ

Có ba cách để bảo lãnh người yêu đồng tính đi Mỹ. Hãy khám phá chi tiết từng phương pháp dưới đây.

1. Kết hôn tại Hoa Kỳ hoặc đâu đó khác

Hôn nhân đồng tính đã được công nhận tại tất cả các tiểu bang Hoa Kỳ. Hai người đồng tính có thể kết hôn tại một tiểu bang thuận tiện nhất hoặc ở bất kỳ quốc gia nào công nhận hôn nhân đồng tính. Sau đó, công dân Mỹ có thể bảo lãnh người yêu đồng tính để đi Mỹ.

2. Đương đơn đến Mỹ và kết hôn

3 CÁCH BẢO LÃNH ĐỒNG TÍNH ĐỊNH CƯ MỸ

Một lựa chọn tốt là đương đơn từ Việt Nam đến Mỹ với visa du lịch, sau đó kết hôn với người yêu đồng tính. Sau khi kết hôn, có thể nộp đơn bảo lãnh để người yêu đồng tính có thể nhập cảnh Mỹ và thực hiện thủ tục xin thẻ Xanh.

3. Visa du lịch, du học hoặc việc làm

Người yêu đồng tính của công dân Mỹ có thể đến Mỹ với visa du lịch, du học hoặc việc làm. Sau đó, hai bạn có thể kết hôn và nộp đơn xin thẻ Xanh. Tuy nhiên, cần lưu ý người yêu đồng tính có thể cư trú quá hạn cho phép.

Việc bảo lãnh người yêu đồng tính đi Mỹ trong tình huống hôn nhân đồng tính là một lĩnh vực mới trong Luật di trú Hoa Kỳ. Để thành công, cần chuẩn bị chu đáo từ tạo bằng chứng, hoàn thiện hồ sơ đơn, và vượt qua buổi phỏng vấn.

Bảo lãnh người yêu đồng tính nhập cảnh Mỹ: 3 cách đơn giản

Có ba cách để bảo lãnh người yêu đồng tính đi Mỹ. Thứ nhất, sử dụng chương trình K-1 Visa để đưa người yêu đến Mỹ và kết hôn trong 90 ngày. Thứ hai, sử dụng chương trình K-3 Visa để nhập cảnh Mỹ như một người đã kết hôn với công dân Mỹ. Cuối cùng, có thể xin visa du lịch hoặc học tập cho người yêu và sau đó thay đổi trạng thái hợp pháp khi đến Mỹ.

Quan trọng nhất là tuân thủ luật pháp Mỹ và tham khảo nguồn thông tin chính thức để có thông tin cập nhật và chính xác. Điều này sẽ giúp xây dựng một tương lai hạnh phúc và ổn định cùng người yêu đồng tính.

Thanh Dung Vi
error: Content is protected !!