Đại Sứ Quán các Tiểu Vương Quốc Ả Rập tại Việt Nam: Gắn kết và hợp tác

Việt Nam và các Tiểu Vương Quốc Ả Rập, hai quốc gia có tiềm năng kinh tế và văn hóa lớn, nhưng thông tin về Đại Sứ Quán Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập tại Việt Nam vẫn còn hạn chế. Điều này gây khó khăn cho việc xúc tiến hợp tác kinh tế, đầu tư và trao đổi văn hóa giữa hai quốc gia. Doanh nghiệp và cá nhân quan tâm đến các Tiểu Vương Quốc Ả Rập đang gặp khó khăn khi muốn tìm hiểu về cơ hội kinh doanh, du lịch và hợp tác đa ngành.

Hãy khám phá Đại Sứ Quán Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập tại Việt Nam để mở rộng quan hệ và hợp tác giữa hai quốc gia. Đại Sứ Quán là nguồn thông tin đáng tin cậy, cung cấp thông tin chi tiết về kinh tế, đầu tư, du lịch và cơ hội hợp tác với các Tiểu Vương Quốc Ả Rập. Hãy khám phá tiềm năng và sự phát triển của các Tiểu Vương Quốc Ả Rập thông qua Đại Sứ Quán tại Việt Nam.

Đại Sứ Quán Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập tại Việt Nam sẽ giúp bạn tìm hiểu và kết nối với các Tiểu Vương Quốc Ả Rập. Qua trang web và các hoạt động giao lưu văn hóa, Đại Sứ Quán cung cấp thông tin chi tiết và cập nhật về kinh tế, đầu tư, du lịch và hợp tác đa ngành. Đồng thời, Đại Sứ Quán hỗ trợ bạn trong việc xúc tiến thương mại, du lịch và hợp tác đa phương với các Tiểu Vương Quốc Ả Rập, để xây dựng một tương lai hợp tác và phát triển bền vững giữa hai quốc gia. Hãy khám phá và khai thác tiềm năng của quan hệ giữa Việt Nam và các Tiểu Vương Quốc Ả Rập thông qua Đại Sứ Quán tại Việt Nam.

Đại Sứ Quán Ả Rập Saudi tại Việt Nam: Gắn kết và hợp tác

Thông tin liên hệ

Địa chỉ:

Số 20, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Liên hệ:

Kết nối và tạo cầu nối

Khám phá Đại Sứ Quán Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập

Đại Sứ Quán Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập tại Việt Nam đặt tại số 20, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. Đây là địa chỉ trung tâm, nơi bạn có thể tìm hiểu về các Tiểu Vương Quốc Ả Rập và khám phá tiềm năng hợp tác giữa hai quốc gia.

Liên hệ và tư vấn

Hãy liên hệ với Đại Sứ Quán Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập tại Việt Nam qua số điện thoại (+84 24-37264545), fax (024-37262020) hoặc email (hanoi@mofa.gov.ae) để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn. Đại Sứ Quán sẵn lòng giúp đỡ bạn trong việc xúc tiến thương mại, du lịch và hợp tác với các Tiểu Vương Quốc Ả Rập.

Thời gian làm việc

Đại Sứ Quán hoạt động từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 09:00 đến 15:00. Hãy lên lịch truy cập Đại Sứ Quán trong khoảng thời gian này để tận hưởng các dịch vụ và tìm hiểu thêm về cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và các Tiểu Vương Quốc Ả Rập.

Đại Sứ Quán Ả Rập Saudi tại Việt Nam: Gắn kết và hợp tác

Hãy khám phá Đại Sứ Quán Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập tại Việt Nam để tìm hiểu về kinh tế, đầu tư, du lịch và cơ hội hợp tác giữa hai quốc gia. Đại Sứ Quán sẽ cung cấp thông tin chi tiết và cập nhật về các Tiểu Vương Quốc Ả Rập, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xúc tiến thương mại, du lịch và hợp tác đa ngành. Hãy tận hưởng sự phong phú và tiềm năng của các Tiểu Vương Quốc Ả Rập thông qua Đại Sứ Quán tại Việt Nam, xây dựng mối quan hệ gắn kết và hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.

Thanh Dung Vi
error: Content is protected !!