Đại Sứ Quán Hy Lạp tại Việt Nam: Tổng quan và thông tin cần biết

Việc tìm hiểu thông tin về Đại Sứ Quán Hy Lạp tại Việt Nam có thể gặp khó khăn đối với những người quan tâm đến quan hệ ngoại giao và hợp tác giữa hai quốc gia.

Tuy nhiên, thông tin về Đại Sứ Quán Hy Lạp tại Việt Nam là rất quan trọng để hiểu về vai trò của họ trong thúc đẩy sự giao lưu văn hóa, kinh tế và chính trị giữa Hy Lạp và Việt Nam.

Để giải quyết vấn đề này, chúng ta sẽ cung cấp một mô tả chi tiết về Đại Sứ Quán Hy Lạp tại Việt Nam, bao gồm địa chỉ, thông tin liên hệ và giờ làm việc. Bằng cách cung cấp thông tin chính xác và dễ hiểu, chúng tôi hy vọng sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về vai trò quan trọng của Đại Sứ Quán Hy Lạp tại Việt Nam và sự đóng góp của họ trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia.

Đại Sứ Quán Hy Lạp tại Việt Nam: Tổng quan và thông tin cần biết

Đại Sứ Quán Hy Lạp tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ:

Tầng 1, Tòa nhà Deawoo, 27-29 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:

+84-24-37152254/37152263

Fax:

+84-24-37152253

Email:

gremb.han@mfa.gr

Đại Sứ Quán Hy Lạp tại Việt Nam: Tổng quan và thông tin cần biết

Đại Sứ Quán Hy Lạp tại Hà Nội đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển quan hệ ngoại giao giữa Hy Lạp và Việt Nam. Với địa chỉ thuận tiện và thông tin liên hệ chính xác, Đại Sứ Quán Hy Lạp tại Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, hợp tác và thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia. Đội ngũ nhân viên tận tâm và chuyên nghiệp của Đại Sứ Quán sẵn sàng hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu của công dân và doanh nghiệp Hy Lạp tại Việt Nam.

Đại Sứ Quán Hy Lạp tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc xúc tiến sự hợp tác và giao lưu giữa hai quốc gia. Với thông tin chi tiết về Đại Sứ Quán, bao gồm địa chỉ, thông tin liên hệ và giờ làm việc, chúng tôi hy vọng rằng người đọc đã có cái nhìn tổng quan về vai trò quan trọng của Đại Sứ Quán Hy Lạp tại Việt Nam. Đây là nơi nền ngoại giao giữa Hy Lạp và Việt Nam được thể hiện, đồng thời tạo cơ hội cho việc xúc tiến hợp tác văn hóa, kinh tế và chính trị giữa hai quốc gia. Đại Sứ Quán Hy Lạp tại Việt Nam cam kết tiếp tục đóng góp tích cực để thắt chặt quan hệ và gắn kết giữa Hy Lạp và Việt Nam trong tương lai.

Thanh Dung Vi
error: Content is protected !!