Đại Sứ Quán Indonesia tại Việt Nam: Gắn kết và hợp tác

Đại Sứ Quán Indonesia tại Việt Nam có thể đối mắt với nhiều khó khăn trong việc xây dựng và phát triển quan hệ hai quốc gia. Có thể tồn tại sự thiếu thông tin và hiểu biết về vai trò và nhiệm vụ của Đại Sứ Quán. Cộng đồng người Indonesia và người Việt Nam cũng có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin và dịch vụ hỗ trợ từ Đại Sứ Quán.

Bạn quan tâm đến quan hệ giữa Indonesia và Việt Nam? Bạn muốn hiểu rõ hơn về vai trò và hoạt động của Đại Sứ Quán Indonesia tại Việt Nam? Bạn cần thông tin về cách Đại Sứ Quán hỗ trợ công dân và tạo cơ hội hợp tác giữa hai quốc gia?

Hãy khám phá trang web chính thức của Đại Sứ Quán Indonesia tại Việt Nam để tìm hiểu thông tin chi tiết về nhiệm vụ, hoạt động và quan hệ hai quốc gia. Trang web cung cấp thông tin về các dịch vụ hỗ trợ, cơ hội hợp tác thương mại, văn hóa và du lịch. Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc thông tin liên quan đến quan hệ hai quốc gia, trang web cung cấp thông tin liên hệ để bạn có thể tiếp xúc trực tiếp với Đại Sứ Quán. Qua trang web, bạn sẽ hiểu rõ hơn về vai trò và hoạt động của Đại Sứ Quán Indonesia tại Việt Nam, đồng thời tìm thấy các cơ hội hợp tác và gắn kết giữa hai quốc gia.

Đại Sứ Quán Indonesia tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ:

  • 50 Ngô Quyền, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:

  • 024-38253353/38257969

Fax:

  • 024-38259274

Email:

Đại Sứ Quán Indonesia tại Việt Nam: Gắn kết và hợp tác

Tổng Lãnh Sự Quán Indonesia tại Hồ Chí Minh

Địa chỉ:

  • Số 18 Phùng Khắc Khoan, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:

  • 028-38251888/38251889

Fax:

  • 028-38299493/08-38223839

Email:

Đại Sứ Quán Indonesia tại Việt Nam: Gắn kết và hợp tác

Indonesia – Mở cánh cửa cho bạn

Indonesia, một thành viên trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, chào đón công dân Việt Nam đến thăm và làm việc mà không cần visa nếu thời gian lưu trú dưới 30 ngày. Nếu bạn muốn lưu trú lâu hơn, vui lòng xin visa tại Đại Sứ Quán Indonesia tại Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Thời gian làm việc của Đại Sứ Quán Indonesia tại Hà Nội, Việt Nam: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:00 đến 16:00 (trừ ngày nghỉ chính thức của Việt Nam và Indonesia).

Đại Sứ Quán Indonesia tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường quan hệ đa phương và hợp tác giữa hai quốc gia. Trang web chính thức của Đại Sứ Quán cung cấp thông tin chi tiết về nhiệm vụ, hoạt động và cơ hội hợp tác kinh tế, văn hóa và du lịch. Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin về các dịch vụ hỗ trợ và cách liên hệ để được hỗ trợ và tư vấn khi cần thiết. Đại Sứ Quán Indonesia tại Việt Nam luôn sẵn sàng gắn kết và hỗ trợ cộng đồng, góp phần vào sự phát triển bền vững và tăng cường quan hệ giữa hai quốc gia.

Thanh Dung Vi
error: Content is protected !!