Đại Sứ Quán Malaysia tại Việt Nam: Hợp tác đa lĩnh vực

Đại Sứ Quán Malaysia tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác và giao lưu giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa có đủ thông tin và hiểu biết về vai trò và hoạt động của Đại Sứ Quán. Sự thiếu hiểu biết này có thể hạn chế khả năng tận dụng các cơ hội hợp tác và giao lưu giữa hai quốc gia.

Tuyệt vời là Đại Sứ Quán Malaysia tại Việt Nam là điểm đến quan trọng để xây dựng và phát triển quan hệ đối tác giữa hai quốc gia. Đại Sứ Quán không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu văn hóa và du lịch, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác đa lĩnh vực như kinh tế, thương mại, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác. Qua sự gắn kết và hợp tác, Đại Sứ Quán Malaysia tại Việt Nam đóng góp vào sự phát triển bền vững của cả hai quốc gia.

Để khắc phục sự thiếu hiểu biết và tận dụng tối đa cơ hội hợp tác, cần tìm hiểu và cập nhật thông tin về hoạt động của Đại Sứ Quán Malaysia tại Việt Nam. Qua việc xây dựng sự giao lưu và tăng cường hợp tác, Đại Sứ Quán tạo điều kiện thuận lợi để các bên gặp gỡ, trao đổi thông tin và xây dựng lòng tin. Qua sự hợp tác và gắn kết, Malaysia và Việt Nam có thể khai thác tiềm năng hợp tác và tạo lợi ích chung, đồng thời góp phần vào sự phát triển và thịnh vượng của cả hai quốc gia.

Đại Sứ Quán Malaysia tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ: Số 43-45 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 24-3734 3849

Fax: +84 24-3734 3832

Email: mwhanoi@kln.gov.my

Đại Sứ Quán Malaysia tại Việt Nam: Hợp tác đa lĩnh vực

Tổng Lãnh Sự Quán Malaysia tại Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 2102-2104 Tòa Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28-3829 9023

Fax: +84 28-3829 9027

Email: mwhochiminh@kln.gov.my

Đại Sứ Quán Malaysia tại Việt Nam: Hợp tác đa lĩnh vực

Malaysia – Điểm đến không cần visa dưới 30 ngày

Malaysia là một quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cho phép công dân Việt Nam vào Malaysia mà không cần xin visa nếu thời gian lưu trú không quá 30 ngày, với mục đích du lịch hay công tác.

Visa trên 30 ngày

Nếu thời gian lưu trú vượt quá 30 ngày, công dân Việt Nam cần xin visa tại Đại Sứ Quán Malaysia tại Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian làm việc của Đại Sứ Quán Malaysia tại Việt Nam

Đại Sứ Quán Malaysia tại Việt Nam hoạt động từ 8:00 đến 17:00, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Đại Sứ Quán Malaysia tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác và giao lưu giữa hai quốc gia. Qua việc xây dựng sự gắn kết và hợp tác, Đại Sứ Quán tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu văn hóa, du lịch, kinh tế, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác. Từ vai trò của mình, Đại Sứ Quán Malaysia tại Việt Nam đóng góp vào sự phát triển bền vững của cả hai quốc gia. Qua việc tận dụng cơ hội hợp tác và tạo lòng tin, Malaysia và Việt Nam có thể xây dựng mối quan hệ đối tác mạnh mẽ và tạo lợi ích chung.

Thanh Dung Vi
error: Content is protected !!