Đại Sứ Quán Na Uy tại Việt Nam: Gắn kết văn hóa và kinh tế

Mối quan hệ giữa Na Uy và Việt Nam đang gặp một số khó khăn và thách thức. Sự thiếu hiểu biết và giao tiếp hạn chế làm giảm sự tương tác và hợp tác giữa hai quốc gia. Việc thiếu thông tin chính xác về Đại Sứ Quán Na Uy tại Việt Nam cũng gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong việc tìm hiểu và tiếp cận với quan hệ đối tác.

Tuy nhiên, sự hiện diện và hoạt động của Đại Sứ Quán Na Uy tại Việt Nam đang đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển quan hệ đối tác giữa hai quốc gia. Qua các hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế và giáo dục, Đại Sứ Quán tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác và giao lưu giữa Na Uy và Việt Nam.

Đại Sứ Quán Na Uy tại Việt Nam cam kết cung cấp thông tin chính xác và hỗ trợ đối tác và công dân trong việc tiếp cận và tìm hiểu về quan hệ hai quốc gia. Bằng cách xây dựng sự hiểu biết và tăng cường giao tiếp, Đại Sứ Quán Na Uy tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển quan hệ đối tác và tăng cường sự hợp tác giữa Na Uy và Việt Nam.

Đại Sứ Quán Na Uy tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 39748900

Fax: 024 39743301

Email: Visum.Hanoi@mfa.no

Đại Sứ Quán Na Uy tại Việt Nam: Gắn kết văn hóa và kinh tế

Lãnh Sự Quán Na Uy tại Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ: 21-23 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 38296869/ 38296870

Fax: 028 38296866

Email: norcons@hcm.fpt.vn

Đại Sứ Quán Na Uy tại Việt Nam: Gắn kết văn hóa và kinh tế

Thời gian làm việc của Đại Sứ Quán Na Uy tại Việt Nam:

  • Từ 09:00 đến 12:00 và từ 13:00 đến 15:00 từ Thứ Hai đến Thứ Năm
  • Từ 09:00 đến 12:00 Thứ Sáu

Đại Sứ Quán Na Uy tại Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng đối tác và công dân trong việc xây dựng quan hệ hai quốc gia. Với cam kết cung cấp thông tin chính xác và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận và tìm hiểu, Đại Sứ Quán Na Uy đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hợp tác và giao lưu giữa Na Uy và Việt Nam. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của quan hệ hai quốc gia, mang lại lợi ích chung và sự phồn vinh cho cả hai quốc gia.

Thanh Dung Vi
error: Content is protected !!