Đại Sứ Quán Pakistan tại Việt Nam: Hỗ trợ đối tác và công dân

Việc gắn kết và phát triển quan hệ hai quốc gia giữa Pakistan và Việt Nam đòi hỏi sự hỗ trợ và tạo cầu nối hiệu quả từ Đại Sứ Quán Pakistan tại Việt Nam.

Tuy nhiên, việc tìm hiểu thông tin và tương tác với Đại Sứ Quán Pakistan có thể gặp khó khăn cho công dân và doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc tiếp cận thông tin, giải đáp thắc mắc và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Để giải quyết vấn đề này, Đại Sứ Quán Pakistan tại Việt Nam cam kết cung cấp thông tin chính xác, hỗ trợ tư vấn và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và doanh nghiệp trong việc tìm hiểu và tham gia vào quan hệ hai quốc gia. Bằng cách tăng cường giao tiếp, tổ chức sự kiện và hợp tác với các tổ chức, Đại Sứ Quán sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác và gắn kết giữa Pakistan và Việt Nam.

Đại Sứ Quán Pakistan tại Việt Nam

Địa chỉ: Villa 44/2, Khu Ngoại Giao Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84-24) 3726-2251/2252

Fax: (+84-24) 3726-2253

Email: parephanoi@mofa.gov.pk

Đại Sứ Quán Pakistan tại Việt Nam: Hỗ trợ đối tác và công dân

Thời gian làm việc của Đại Sứ Quán Pakistan tại Việt Nam:

  • Từ 09:00 đến 12:30 và từ 13:30 đến 17:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Đại Sứ Quán Pakistan tại Việt Nam: Hỗ trợ đối tác và công dân

Đại Sứ Quán Pakistan tại Việt Nam cam kết đồng hành cùng công dân và doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, gắn kết và phát triển quan hệ giữa hai quốc gia. Bằng việc cung cấp thông tin chính xác, hỗ trợ tư vấn và tạo điều kiện thuận lợi, Đại Sứ Quán Pakistan tại Việt Nam hướng đến việc tăng cường giao lưu, hợp tác và thúc đẩy quan hệ đối tác giữa Pakistan và Việt Nam. Công dân và doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ trong việc tiếp cận thông tin, giải đáp thắc mắc và tìm kiếm cơ hội hợp tác, từ đó góp phần đem lại lợi ích và phát triển bền vững cho cả hai quốc gia.

Thanh Dung Vi
error: Content is protected !!