Đại sứ quán Việt Nam ở Venezuela – Điểm đến ngoại giao và hợp tác

Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì quan hệ ngoại giao, kinh tế và văn hóa giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa có đủ thông tin về nhiệm vụ và vai trò cụ thể của Đại sứ quán này. Điều này gây ra những thắc mắc và khó khăn trong việc nhận biết tầm quan trọng của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela và những vấn đề cần giải quyết.

Bạn đã bao giờ tự hỏi Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đóng vai trò như thế nào trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, văn hóa và hợp tác giữa Việt Nam và Venezuela? Bạn muốn tìm hiểu cách Đại sứ quán này tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy thương mại, đầu tư và giao lưu văn hóa? Hãy cùng tìm hiểu những giải pháp mà Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã và đang thực hiện để giải quyết những vấn đề này.

Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela là đơn vị đại diện ngoại giao quan trọng, có nhiệm vụ xây dựng và duy trì quan hệ đối tác vững chắc giữa Việt Nam và Venezuela. Đại sứ quán đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cầu nối kinh tế, thương mại và văn hóa, đồng thời bảo vệ quyền lợi và đảm bảo an ninh của công dân Việt Nam tại Venezuela. Bằng cách thúc đẩy hợp tác và xây dựng quan hệ tốt, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela góp phần quan trọng vào việc giải quyết các vấn đề và thúc đẩy sự phát triển bền vững của quan hệ hai nước.

Đại sứ quán Việt Nam ở Venezuela - Điểm đến ngoại giao và hợp tác

Thông tin liên hệ

Địa chỉ:

9NA Transversal, Entre 6TA Y 7MA Avenidas, Quinta Las Mercedes, Altamira, Chacao 1060-025 D.F, Caracas, Venezuela

Điện thoại:

+58 212 6357402

Fax:

+58 212 2647324

Email:

embavive@yahoo.com.vn, caracas@mofa.gov.vn

Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và hỗ trợ cộng đồng Việt Nam tại Venezuela. Với địa chỉ tại Quinta Las Mercedes, Altamira, Chacao, Caracas, Đại sứ quán tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên hệ và giao tiếp. Sử dụng số điện thoại +58 212 6357402 hoặc gửi email đến embavive@yahoo.com.vn hoặc caracas@mofa.gov.vn để liên hệ và nhận được sự hỗ trợ từ Đại sứ quán. Chúng tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ và đáp ứng mọi yêu cầu của bạn.

Đại sứ quán Việt Nam ở Venezuela - Điểm đến ngoại giao và hợp tác

Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường và phát triển quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Venezuela. Với nhiệm vụ xây dựng cầu nối kinh tế, văn hóa và đảm bảo an ninh, Đại sứ quán đã đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của quan hệ hai nước. Đồng thời, Đại sứ quán cũng đảm bảo bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam tại Venezuela. Nhờ những nỗ lực này, quan hệ giữa Việt Nam và Venezuela ngày càng mở rộng và sâu sắc, mang lại lợi ích đáng kể cho cả hai quốc gia.

 

Thanh Dung Vi
error: Content is protected !!