Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-Ba: Nối kết hai quốc gia

Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-Ba đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển quan hệ giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, thông tin về Đại sứ quán này có thể chưa được rộng rãi biết đến. Nhiều người dân Việt Nam và Cu-Ba có thể không nhận thức đầy đủ về vai trò, chức năng và lợi ích mà Đại sứ quán mang lại. Sự thiếu thông tin này có thể gây khó khăn trong việc tăng cường giao lưu, hợp tác kinh tế, văn hóa và du lịch giữa hai quốc gia.

Bạn có muốn khám phá thêm về Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-Ba và những cơ hội hợp tác đang chờ đợi? Bạn có muốn biết về các dịch vụ, hoạt động và tiềm năng mà Đại sứ quán cung cấp? Hãy cùng chúng tôi khám phá sự gắn kết và sự phát triển bền vững giữa Việt Nam và Cu-Ba thông qua Đại sứ quán. Với sự hỗ trợ và tư vấn của Đại sứ quán, bạn sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động giao lưu, kinh doanh và văn hóa, đóng góp vào việc thắt chặt tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-Ba: Nối kết hai quốc gia

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 5ta Ave. esq. a 18, Miramar, Playa, La Habana, Cuba.

Điện thoại: (+53-7) 2041501

Fax: (+53-7) 2041041

Email: embavicu@gmail.com

Thông tin chi tiết

1. Địa chỉ trụ sở: Miramar – Playa, La Habana, Cuba

Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-Ba nằm tại địa chỉ 5ta Ave. esq. a 18, Miramar, Playa, La Habana, Cuba. Vị trí địa lý độc đáo này là nơi gắn kết hai quốc gia Việt Nam và Cu-Ba, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu, hợp tác và phát triển đa chiều.

2. Liên hệ và hỗ trợ:

(+53-7) 2041501 | embavicu@gmail.com

Để liên hệ và nhận hỗ trợ từ Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-Ba, quý vị có thể sử dụng số điện thoại (+53-7) 2041501 hoặc gửi email đến địa chỉ embavicu@gmail.com. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ sẵn lòng hỗ trợ và cung cấp thông tin chi tiết về các dịch vụ và hoạt động của Đại sứ quán.

3. Gắn kết và hợp tác: Xây dựng cầu nối Việt Nam – Cu-Ba

Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-Ba là nơi gắn kết và tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác và giao lưu giữa Việt Nam và Cu-Ba. Qua các hoạt động ngoại giao, văn hóa và kinh tế, Đại sứ quán đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai bên, tạo ra những cơ hội mới và xây dựng tương lai phát triển bền vững cho hai quốc gia.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-Ba: Nối kết hai quốc gia

Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-Ba đã đóng vai trò quan trọng trong việc thắt chặt quan hệ và giao lưu giữa hai quốc gia. Qua các hoạt động hỗ trợ, tư vấn và đối thoại, Đại sứ quán đã tạo ra cơ hội hợp tác và phát triển đa chiều trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa và ngoại giao. Sự gắn kết và sự phát triển bền vững giữa Việt Nam và Cu-Ba sẽ tiếp tục được thúc đẩy và củng cố thông qua sự đóng góp của Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-Ba.

Thanh Dung Vi
error: Content is protected !!