Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan: Xây dựng cầu nối kinh tế

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan có thể gặp khó khăn trong việc tạo sự hiểu biết và gắn kết giữa hai quốc gia. Có thể tồn tại sự thiếu thông tin về nhiệm vụ, hoạt động và quan hệ ngoại giao của Đại sứ quán. Cộng đồng người Việt và người Hà Lan cũng có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin và dịch vụ hỗ trợ.

Bạn quan tâm đến công việc và vai trò của Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan? Bạn muốn khám phá quan hệ đối tác, giao lưu văn hóa và du lịch giữa hai quốc gia? Bạn cần thông tin về cách Đại sứ quán hỗ trợ và bảo vệ công dân trong cả hai quốc gia?

Hãy khám phá trang web chính thức của Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan để tìm hiểu thông tin chi tiết về nhiệm vụ, hoạt động và quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan. Trang web cung cấp thông tin về các dịch vụ hỗ trợ, cơ hội hợp tác kinh tế, văn hóa và du lịch. Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc bảo vệ, trang web cung cấp thông tin liên hệ để bạn có thể liên lạc trực tiếp với Đại sứ quán. Qua trang web, bạn sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn về nhiệm vụ và công việc quan trọng của Đại sứ quán, đồng thời khám phá cách họ hỗ trợ và gắn kết quan hệ giữa Việt Nam và Hà Lan.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan: Xây dựng cầu nối kinh tế

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

Javastraat 1, 2585 AA The Hague, The Netherlands

Thông tin liên hệ

Thời gian làm việc

Thứ 2, thứ 4 và thứ 6

  • Giờ mở cửa: 9:00 – 16:30
  • Lưu ý: Trừ những ngày nghỉ lễ chính thức của Việt Nam và Hà Lan

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan: Xây dựng cầu nối kinh tế

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan: Nơi gắn kết và hợp tác

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan là điểm nối gắn kết và hợp tác giữa hai quốc gia. Với địa chỉ tại Javastraat 1, The Hague, Hà Lan, đại sứ quán cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho cộng đồng Việt Nam tại Hà Lan và người dân Hà Lan có quan tâm đến Việt Nam.

Liên hệ với Đại sứ quán qua số điện thoại +31 (0)70 364 8917 hoặc +31 (0)70 364 4300 hoặc gửi email đến vnembassy.nl@mofa.gov.vn để biết thêm thông tin và được hỗ trợ.

Đại sứ quán hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9:00 đến 16:30, trừ những ngày nghỉ lễ chính thức của Việt Nam và Hà Lan.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển quan hệ đối tác giữa hai quốc gia. Trang web chính thức của Đại sứ quán cung cấp thông tin chi tiết về nhiệm vụ, hoạt động và cơ hội hợp tác kinh tế, văn hóa và du lịch. Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin về các dịch vụ hỗ trợ và cách liên hệ để được hỗ trợ và bảo vệ khi cần thiết. Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan luôn sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng và gắn kết quan hệ giữa Việt Nam và Hà Lan trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Thanh Dung Vi
error: Content is protected !!