Hướng dẫn bảo lãnh khi không đăng ký thuế tại Mỹ

Một số người khi sống ở Mỹ không tham gia hoặc không đủ điều kiện khai thuế tại Mỹ do các lý do khác nhau. Tuy nhiên, khi muốn bảo lãnh người thân sang Mỹ, việc không có hồ sơ thuế có thể tạo ra khó khăn và bất tiện.

Việc không khai thuế tại Mỹ có thể tạo ra những vướng mắc trong quy trình bảo lãnh. Có thể gặp khó khăn trong việc chứng minh mối quan hệ gia đình, tài chính và khả năng hỗ trợ tài chính cho người được bảo lãnh. Ngoài ra, điều này cũng có thể làm tăng sự chú ý của cơ quan di trú đối với hồ sơ.

Để giải quyết vấn đề này, cần có một chiến lược tổ chức và chính xác để đáp ứng yêu cầu bảo lãnh mà không có hồ sơ thuế tại Mỹ. Đầu tiên, cần thu thập và chuẩn bị các bằng chứng khác để chứng minh mối quan hệ gia đình và khả năng tài chính. Đồng thời, cần chuẩn bị một lời giải thích rõ ràng về việc không khai thuế và lý do tại sao không tham gia vào hệ thống thuế Mỹ.

Tuy nhiên, để đảm bảo thành công trong quy trình bảo lãnh, việc tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia di trú là rất quan trọng. Chuyên gia có kinh nghiệm sẽ giúp bạn hiểu rõ các yêu cầu và chuẩn bị hồ sơ một cách tốt nhất để đạt được kết quả tốt nhất trong quy trình bảo lãnh khi không có hồ sơ thuế tại Mỹ.

Hỏi:

Làm sao chồng tôi có thể bảo lãnh sang Mỹ khi không có khai thuế và thu nhập tại Mỹ?

Hướng dẫn bảo lãnh khi không đăng ký thuế tại Mỹ

Đáp:

Theo luật di trú Mỹ, bất kỳ công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp nào, không là gánh nặng và mối đe dọa của xã hội, đều có thể bảo lãnh người thân sang Mỹ định cư. USCIS yêu cầu người bảo lãnh và đồng bảo trợ chứng minh khả năng tài chính để đảm bảo tránh tình trạng quá tải nhập cư. Tuy nhiên, việc không có thu nhập hoặc khai thuế tại Mỹ không ngăn cản việc bảo lãnh định cư.

Hướng dẫn bảo lãnh khi không đăng ký thuế tại Mỹ

Cổng Visa – dịch vụ bảo lãnh đi Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trong hồ sơ, nếu chỉ có người bảo lãnh và đương đơn, tổng số tiền thu nhập cần có cho năm 2015 là $19,912. Nếu có thêm thành viên, áp dụng công thức: $19,912 + (số người đi theo x $5,200) = tổng số thu nhập cần thiết. Ví dụ, nếu gia đình có 4 thành viên (người bảo lãnh và 3 người con dưới 18 tuổi) và đương đơn có 3 thành viên (đương đơn và 2 người con dưới 18 tuổi), tổng số thu nhập cần có là $45,912.

Ngoài ra, có một số cách khác để chứng minh khả năng tài chính của vợ chồng:

  • Chứng minh bằng tổng số tài sản: Tài sản được định giá bởi công ty kiểm toán và phải đạt hoặc vượt quá 5 lần số thu nhập quy định của USCIS cho năm.
  • Người bảo lãnh có thể tìm người đồng bảo trợ tài chính, và cả hai áp dụng công thức trên để đảm bảo khả năng tài chính đáp ứng yêu cầu của USCIS.

Còn nhiều phương pháp khác tùy thuộc vào tình huống cụ thể của bạn.

Qua bài viết trên, bạn đã hiểu rõ về quy trình bảo lãnh khi không khai thuế tại Mỹ. Tuy việc không có hồ sơ thuế có thể gây ra khó khăn trong quá trình bảo lãnh, nhưng không phải là vấn đề không thể giải quyết. Bạn cần tổ chức và chuẩn bị kỹ lưỡng các bằng chứng khác để chứng minh mối quan hệ gia đình và khả năng tài chính.

Ngoài ra, việc tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia di trú là rất quan trọng để đạt được kết quả tốt nhất. Họ sẽ giúp bạn hiểu rõ yêu cầu và hướng dẫn bạn trong việc chuẩn bị hồ sơ một cách chính xác và thành công. Hãy luôn cẩn thận và chuẩn bị đầy đủ để tăng khả năng thành công trong quy trình bảo lãnh khi không có hồ sơ thuế tại Mỹ.

Thanh Dung Vi
error: Content is protected !!