Mở hồ sơ bảo lãnh: Chọn Việt Nam hay Mỹ làm điểm xuất phát?

Việc lựa chọn địa điểm mở hồ sơ bảo lãnh để đi Mỹ là một quyết định quan trọng đối với những người đang xem xét di cư. Một câu hỏi phổ biến mà nhiều người đặt ra là nên mở hồ sơ tại Việt Nam hay Mỹ.

Điều quan trọng nhất là nắm vững thông tin về quy trình và yêu cầu của cả hai quốc gia. Đối với việc mở hồ sơ tại Việt Nam, bạn cần hiểu rõ về các thủ tục, mẫu đơn, và hồ sơ cần thiết. Điều này đòi hỏi bạn phải tìm hiểu kỹ lưỡng và tuân thủ đúng các quy định.

Trong khi đó, mở hồ sơ tại Mỹ có thể mang lại một số lợi ích nhất định. Bạn sẽ có cơ hội làm quen với môi trường di cư và hệ thống pháp lý tại Mỹ từ sớm. Điều này có thể giúp bạn nắm bắt rõ hơn về quy trình và tăng khả năng thành công của hồ sơ.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào tình hình cụ thể của bạn và sự hỗ trợ từ nguồn tư vấn chính xác. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết và hướng dẫn để giúp bạn đưa ra quyết định phù hợp nhất cho việc mở hồ sơ bảo lãnh đi Mỹ.

Mở hồ sơ bảo lãnh: Chọn Việt Nam hay Mỹ làm điểm xuất phát?

Quá trình bảo lãnh định cư Mỹ: Ba giai đoạn quan trọng

Giai đoạn 1: Xử lý hồ sơ tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS)

Giai đoạn đầu tiên của quá trình bảo lãnh định cư Mỹ là xử lý hồ sơ tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS). Đây chiếm 15% tổng số quy trình và bao gồm việc nộp đơn và một số bằng chứng. Đặc biệt, hồ sơ có thể được chuẩn bị tại Việt Nam và nộp tại Mỹ mà không gây ảnh hưởng đến tiến trình xử lý.

Giai đoạn 2: Xử lý hồ sơ tại Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC)

Giai đoạn tiếp theo là xử lý hồ sơ tại Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC). Giai đoạn này chiếm 15% tổng số quy trình. Nội dung bao gồm việc nộp đơn và các tài liệu liên quan đến tài chính của người bảo lãnh và người được bảo lãnh. Hơn 50% giấy tờ cần thiết phải được chuẩn bị tại Việt Nam để nộp cho NVC. Đối với bảo lãnh đi Mỹ theo diện hôn thê/hôn phu, giai đoạn này thường không xử lý mà hồ sơ được chuyển về Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam để tiếp tục xử lý.

Giai đoạn 3: Xử lý hồ sơ tại Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Giai đoạn cuối cùng chiếm tỷ lệ lớn nhất, tức 70% tổng số quy trình. Hồ sơ sẽ được xử lý hoàn toàn tại Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Mặc dù nhiều hồ sơ đã trải qua hai giai đoạn trước đó một cách thuận lợi, tuy nhiên, không có nghĩa là giai đoạn cuối cùng sẽ dễ dàng. Vượt qua giai đoạn này để được cấp visa và nhập cảnh Mỹ thực sự là rào cản lớn nhất trong quá trình định cư.

Trong giai đoạn này, tất cả các bước đều được xử lý tại Việt Nam, điều này mang lại lợi thế không nhỏ cho hồ sơ. Với đặc thù của đương đơn Việt Nam và số lượng hồ sơ giả gia tăng gần đây, viên chức Lãnh sự được đào tạo để nhận diện và đánh giá tính chân thật của từng hồ sơ, đặc biệt là sự thật về mối quan hệ. Vậy, mối quan hệ này sẽ được đánh giá thông qua những yếu tố nào?

Mở hồ sơ bảo lãnh: Chọn Việt Nam hay Mỹ làm điểm xuất phát?

Chuẩn bị phỏng vấn tại Lãnh sự quán: Một yếu tố quan trọng

Thông tin cung cấp cho viên chức Lãnh sự

Trước buổi phỏng vấn tại Lãnh sự quán, việc cung cấp thông tin đúng và chi tiết cho viên chức Lãnh sự là rất quan trọng. Khi triển khai hồ sơ tại Việt Nam, người được bảo lãnh có cơ hội hiểu rõ và nắm vững thông tin đã cung cấp trong hồ sơ, đặc biệt là trong hai giai đoạn đầu. Điều này rất hữu ích trong quá trình phỏng vấn tại Lãnh sự quán, vì khi người được bảo lãnh nắm rõ thông tin hồ sơ, họ có thể kiểm soát các thông tin được cung cấp cho viên chức Lãnh sự khi trả lời câu hỏi.

Luyện phỏng vấn để đáp ứng hoàn cảnh cá nhân

Luyện tập phỏng vấn là cách để có thể trả lời một cách phù hợp với hoàn cảnh cá nhân. Điều này chỉ có thể thực hiện tốt tại Việt Nam, vì ở đây:

  • Hiểu rõ các đặc thù của đương đơn Việt Nam,
  • Hiểu rõ cách nhìn nhận và đánh giá hồ sơ của viên chức Lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam,
  • Hiểu rõ cách hỏi của viên chức Lãnh sự và có thể giúp đương đơn điều chỉnh câu trả lời phù hợp nhất.

Kết luận: Quyết định đúng giai đoạn xử lý hồ sơ tại Việt Nam

Việc được cấp hoặc từ chối visa định cư Mỹ phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn xử lý hồ sơ tại Việt Nam (Lãnh sự quán Hoa Kỳ). Áp lực trong quá trình thực hiện hồ sơ chủ yếu đặt lên vai người được bảo lãnh, vì vậy, lựa chọn thực hiện hồ sơ tại Việt Nam là một sự lựa chọn tốt cho các đương đơn.

Việc quyết định mở hồ sơ bảo lãnh đi Mỹ tại Việt Nam hay Mỹ là một quyết định quan trọng và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Mở hồ sơ tại Việt Nam đòi hỏi sự hiểu biết về quy trình và đúng quy định. Trong khi đó, mở hồ sơ tại Mỹ có thể giúp bạn làm quen với môi trường di cư sớm hơn và nắm bắt rõ hơn về quy trình.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng phụ thuộc vào tình hình cụ thể của bạn và sự hỗ trợ từ nguồn tư vấn chính xác. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết và hướng dẫn để giúp bạn đưa ra quyết định phù hợp nhất cho việc mở hồ sơ bảo lãnh đi Mỹ.

Thanh Dung Vi
error: Content is protected !!