Những tiêu chí để định cư Mỹ bằng diện du học nghề

Việc định cư Mỹ theo diện du học nghề đòi hỏi đáp ứng một số tiêu chuẩn cụ thể. Tuy nhiên, nhiều người có thể gặp khó khăn trong việc hiểu rõ những yêu cầu và tiêu chí này.

Chính phủ Mỹ yêu cầu các ứng viên đáp ứng các tiêu chuẩn như quốc tịch, tuổi, trình độ học vấn, khả năng tài chính, và mục tiêu học tập. Việc hiểu rõ những tiêu chuẩn này và đáp ứng chúng là một thách thức đối với những ai quan tâm đến việc định cư Mỹ qua diện du học nghề.

Để giúp bạn hiểu rõ và đáp ứng đúng tiêu chuẩn định cư Mỹ theo diện du học nghề, hãy tìm hiểu về các yêu cầu về quốc tịch, độ tuổi, trình độ học vấn, kỹ năng nghề, và khả năng tài chính. Nắm vững thông tin về các chương trình học nghề, trường học và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp cũng rất quan trọng. Đồng thời, tìm hiểu về quy trình đăng ký, lựa chọn trường phù hợp và làm hồ sơ chuẩn bị đầy đủ.

Với sự chuẩn bị và hiểu biết về các tiêu chuẩn, bạn có thể nắm bắt cơ hội định cư Mỹ thông qua diện du học nghề một cách hiệu quả và thành công.

Những tiêu chí để định cư Mỹ bằng diện du học nghề

Visa M-1: Khám phá cơ hội đào tạo nghề tại Mỹ

Chương trình Đào tạo nghề và lựa chọn sự chuyên nghiệp

Visa M-1 dành cho sinh viên tham gia các chương trình đào tạo nghề và các khóa học không học thuật. Các ví dụ về chương trình đào tạo nghề bao gồm cơ khí, kỹ thuật, nấu ăn, ngôn ngữ, hàng không, và thẩm mỹ. Visa M-1 có thời hạn 1 năm và có thể gia hạn tạm trú tối đa 3 năm. Tuy nhiên, sinh viên M-1 chỉ được giảm môn học liên quan đến sức khỏe trong vòng tối đa 6 tháng. Ngoài ra, việc chuyển tiếp giữa các trường đối với sinh viên M-1 chỉ được thực hiện trong 6 tháng đầu tiên của chương trình.

Cơ hội tích lũy kinh nghiệm làm việc

Sinh viên diện M-1 có cơ hội tích lũy kinh nghiệm làm việc sau khi tốt nghiệp. USCIS quy định rằng sinh viên M-1 được phép làm việc 1 tháng cho mỗi 4 tháng học tập và tối đa 6 tháng cho chương trình đào tạo thực hành. Tổng thời gian tối đa sinh viên có thể lưu lại Mỹ theo diện visa M-1 là 3 năm 6 tháng. Tuy nhiên, việc làm thêm trong quá trình học không được phép. Sau khi hoàn tất chương trình, sinh viên được cấp 30 ngày để chuẩn bị rời Mỹ.

Tiêu chuẩn và yêu cầu cho Visa M-1

Để được cấp Visa du học nghề M-1, sinh viên cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau: đăng ký vào chương trình đào tạo nghề hoặc chương trình không học thuật, chọn trường được chứng nhận bởi USCIS, tham gia chương trình toàn thời gian, có trình độ Anh ngữ đủ hoặc tham gia khóa học dự bị tiếng Anh, đảm bảo nguồn tài chính đủ và duy trì trạng thái học sinh bên ngoài Mỹ.

Những tiêu chí để định cư Mỹ bằng diện du học nghề

Đạt được tiêu chuẩn để định cư Mỹ theo diện du học nghề là một mục tiêu đáng mơ ước. Để thành công trong quá trình này, hãy chắc chắn bạn đã nắm vững các yêu cầu về quốc tịch, tuổi, trình độ học vấn, kỹ năng nghề, và khả năng tài chính.

Tìm hiểu về các chương trình học nghề, trường học và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp để có lựa chọn phù hợp. Đồng thời, cần nắm bắt quy trình đăng ký, chuẩn bị hồ sơ và hoàn thiện các thủ tục. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đúng tiêu chuẩn, bạn sẽ có cơ hội thành công trong việc định cư Mỹ qua diện du học nghề.

 

 

 

 

 

 

Thanh Dung Vi
error: Content is protected !!