Thông tin liên hệ đại sứ quán Việt Nam tại Singapore

Việc thành lập Đại Sứ Quán Việt Nam tại Singapore đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này, Đại Sứ Quán phải đối mặt với một số vấn đề cần được giải quyết.

Vấn đề chính đặt ra là tính phức tạp và đa chiều của quan hệ giữa Việt Nam và Singapore. Cả hai quốc gia đều là những đối tác quan trọng với nền kinh tế phát triển và sự phát triển chính trị ổn định. Tuy nhiên, sự khác biệt về văn hóa, lịch sử và chính trị có thể tạo ra những thách thức trong việc thúc đẩy hợp tác và tăng cường quan hệ đối tác.

Tuy nhiên, Đại Sứ Quán đã nhanh chóng nhận biết và định hướng giải quyết các vấn đề này. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và am hiểu sâu sắc về cả hai quốc gia đã tạo ra sự tin tưởng và gắn kết giữa Việt Nam và Singapore. Họ đã tìm ra các giải pháp sáng tạo và xây dựng nền tảng cho việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa và chính trị giữa hai quốc gia.

Qua việc nắm bắt các vấn đề cốt lõi và tạo ra các giải pháp hiệu quả, Đại Sứ Quán Việt Nam tại Singapore đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng quan hệ đối tác mạnh mẽ và bền vững giữa hai quốc gia.

Thông tin liên hệ đại sứ quán Việt Nam tại Singapore

Những điều cần biết về đại sứ quán

Địa chỉ

10 Leedon Park, Singapore 267887

Điện thoại

Văn phòng Đại sứ quán (General Affairs)

(+65) 64625938

Bộ phận lãnh sự

(+65) 64625994

Phòng giao dịch

(+65) 64683747

Văn phòng đầu tư

(+65) 66967709

Văn phòng Tùy viên Quốc phòng

+65 66692467

Số fax

Văn phòng Đại sứ quán (General Affairs)

(+65) 64689863

Văn phòng lãnh sự

(+65) 64625936

Phòng giao dịch

(+65) 64670458

Văn phòng đầu tư

(+65) 66967709

Văn phòng Tùy viên Quốc phòng

(+65) 96579928

E-mail

vnemb.sg@mofa.gov.vn

Giờ làm việc

Thứ hai đến thứ Sáu (Ngoại trừ các ngày lễ và cuối tuần của Việt Nam và Singapore)

Buổi sáng

Từ 09.00 giờ – 12.00 giờ

Buổi chiều

Từ 15.00 giờ – 17.00 giờ

Thông tin liên hệ đại sứ quán Việt Nam tại Singapore

Giờ làm việc cho các vấn đề lãnh sự

Thứ hai đến thứ Sáu (Ngoại trừ các ngày lễ và cuối tuần của Việt Nam và Singapore)

Buổi sáng (cho Thị thực)

Từ 09.00 giờ – 12.00 giờ

Buổi chiều (cho các vấn đề lãnh sự khác)

Từ 15.00 giờ – 17.00 giờ

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Singapore đã và đang chơi một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai quốc gia. Với sự nỗ lực không ngừng và tinh thần hợp tác, Đại Sứ Quán đã tạo ra một môi trường tốt để phát triển quan hệ kinh tế, văn hóa và chính trị giữa Việt Nam và Singapore.

Đội ngũ nhân viên tại Đại Sứ Quán là những chuyên gia có kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về hai quốc gia. Họ đã xây dựng mối quan hệ tin cậy và bền vững với đối tác Singapore, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại, đầu tư và hợp tác nhân dân.

Với sự cam kết vững chắc và tầm nhìn chiến lược, Đại Sứ Quán Việt Nam tại Singapore tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ đối tác đa phương và nâng cao tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên sân quốc tế.

Thanh Dung Vi
error: Content is protected !!